do kasy suma brutto: 0,00 zł
Zwroty, reklamacje, gwarancje

Odstąpienie od umowy - zwrot:

 1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (zakup Towaru w Sklepie) kupujący będący konsumentem może odstąpić od niej, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa - zrezygnować z umowy, kupujący musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie powinno zawierać:
  1. dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru;
  2. określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
 1. Formularz odstąpienia od umowy dla konsumentów (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

  Adresat:
  Technologie Internetowe Sp. z o.o.
  ul. Garncarska 34
  42-200 Częstochowa
  sklep@sklep-ti.pl

  Ja ....................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy - zwrotu towaru z zamówienia nr:.………………………………………...
  - Data zawarcia umowy/odbioru:……………………................................................
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów):…………………………………………………..
  - Adres konsumenta(-ów):………………………………………………………………
  - Podpis konsumenta(-ów):…………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data:……………………………………………………………………………………
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy zamówiony Towar jest w wersji elektronicznej wygenerowany na klienta końcowego (Użytkownika) i został już opłacony przez Klienta oraz wygenerowany przez producenta.
  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny możliwe jest po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru, za wyjątkiem: programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz licencji elektronicznych z chwilą ich dostarczenia do klienta.

FORMULARZ ZWROTU PDF - Pobierz tutaj plik

 

Reklamacje:

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę emailową na adres sklep@sklep-ti.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora sklepu internetowego:

Sklep Technologie Internetowe Sp. z o.o.
ul. Garncarska 34
42-200 Częstochowa

W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 343614999. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia fotograficzne zauważonej wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem emaila).

W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.

Jeżeli towar ma wadę, klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

 • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres tj.:

Sklep Technologie Internetowe Sp. z o.o. 
ul. Garncarska 34
42-200 Częstochowa

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (w przypadku fabrycznie nowych towarów) lub roku (w przypadku używanych towarów) od wydania sprzętu klientowi. W wypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywamy my.

Gwarancje:

Rodzaj gwarancji: sprzedającego lub producenta

Okres gwarancji: 24 miesięcy dla osób fizycznych lub 12 miesięcy dla firm

 

Rękojmie:

Firma Technologie Internetowe Sp. z o.o.  zobowiązuje się do dostarczenia kupującemu towaru wolnego od wad i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru na zasadach rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym.
Reklamację z tytułu rękojmi należy składać w formie pisemnej.
 
Czas rękojmi wynosi 2 lata dla konsumentów.
Dla przedsiębiorców rękojmia jest wyłączona.
 
Czas rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi do 14 dni.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl